Waar wij voor staan

Wij geloven dat het leveren van klantwaarde een integrale aanpak vereist door de gehele SDLC. Dit vereist dat feedback loops in het gehele proces geoptimaliseerd zijn en dat kwaliteit in elke stap is ingebouwd. En het gehele team is verantwoordelijk voor kwaliteit, niet alleen een tester of een quality engineer. Het vereist ook een hoge mate van continuous improvement, continu van fouten en feedback blijven leren. En het vereist een hoge mate van technische vaardigheden om de SDLC zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Waar in het verleden er een scheiding was tussen verandermanagers/coaching aan de ene kant en techneuten aan de andere kant zien wij dat deze splitsing niet meer kán (de verandering moet integraal over de systeem- en gedragskant plaatsvinden) en niet meer hóeft (er zijn tegenwoordig genoeg mensen die zowel de techniek als de veranderkant beheersen). Wij noemen dit soort mensen Accelerators, of duiden ze met de geuzennaam: de nerds die het uit kunnen leggen.

Wij willen in de SDLC van onze klanten ons focussen op mensen, samenwerking en technologie.

Hiermee gaan we het volgende bereiken:

  • Enable: ervoor zorgen dat de randvoorwaarden voor verbetering zijn ingevuld
  • Improve: verbeteren van de systeem- en gedragkant
  • Accelerate: zorgdragen voor een cultuur en systeem van focus op een steeds hogere versnelling
  • Sustain: we maken ons overbodig en scheppen een cultuur waarbij de verbetering en versnelling ook zonder ons door gaat
Naar het overzicht

Huib Schoots
Directeur 
huib@qualityaccelerators.nl
06-24641033

Carlo van Driel
Directeur 
carlo@qualityaccelerators.nl
06-12913682

Theo Janssen
Business development
theo@qualityaccelerators.nl
06-15022781