Software Delivery Performance Scan

Uitgangssituatie

Agile, DevOps, CI/CD zijn ingevoerd en het gaat steeds sneller. En dan loop je vast en gaat het niet meer sneller. En dan komen wij om te helpen. Wij versnellen waar anderen stoppen. Niet door alleen naar technologie te kijken, maar ook naar de mens! Het verbinden van mens en technologie.

 

Onze service

Middels onze Software Delivery&Technologie Architectuur Scan inventariseren wij uw landschap op elk gewenst niveau waarbij we gaan kijken naar het totaal: mensen, processen en technologie. Hierbij laten we ons inspireren door het boek "Accelerate, The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations" en het onderzoek "State of DevOps". De 24 key capabilities zijn de basis voor onze scan.

Samen met u bepalen we een mission statement, een stip op de horizon die u wilt bereiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn minder productionele verstoringen, verhogen van de snelheid van uw ontwikkelteams of het wegsnijden van waste wat een kostenreductie kan geven. Het mission statement zal in combinatie met de uitkomsten van de scan een verbeter backlog opleveren waarna we met u bekijken waar de hoogste prioriteit ligt en voeren wij met u het gesprek over het veranderpotentieel op basis van deze backlog.

 

Hoe gaan wij te werk

Wij gaan met u het gesprek aan om een beeld te vormen van de situatie en de omvang van het probleem. Vervolgens stellen wij een op u situatie toegespitste offerte op. In deze offerte zal de Scan altijd stap 1 zijn. Afhankelijk van de uitkomsten wordt er een vervolg bepaald.

 

Hoe gaat de scan in zijn werk

Voor de scan volgen we de A3 Thinker methodiek. Deze Lean aanpak onderzoekt en beoordeelt de achtergrond, huidige situatie, probleem, doel, analyse, maatregelen, implementatie, bevestiging en follow-up. We voeren gesprekken en kijken mee met het team om de (niet rationele) pijnpunten op het gebied van de waardestroom, het team en de organisatie te inventariseren. Hierbij onderzoeken we de gehele SDLC aan de hand van een drietal gebieden:

  • De mensen (skills, vaardigheden, gedrag)

    Het uitvoeren van een team scan en het afnemen van interveiws om zo de (technische) skills en ambities van uw team(leden) te achterhalen en om inzicht te krijgen in de verschillende persoonlijkheden in een team en hoe men elkaar beter kan leren begrijpen.
  • Het proces (way of working, gebruik van architectuur principles, gebruik van ontwikkel principles)

    Inzichtelijk maken van hoe uw software delivery proces op dit moment presteert. Ook toetsen we het begrip van de gebruikte principles. Dit doen we door interviews met de teams, maar ook door cycle en wait times in het delivery proces in kaart te brengen met value stream mapping, het uitvoeren van een 0-meting van (DORA) metrics en het analyseren van incidenten & problems in productie. Ook is het mogelijk om weeffouten in de organisatie te inventariseren.
  • Technologie (gebruik van tools)

    We inventariseren de aanwezige tools en technieken in de SDLC en het gebruik en de kennis hiervan.

 

Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Aan de hand van de doelen (het mission statement) bespreken we de uitkomsten van de scan en het verbeter backlog. Samen bekijken we waar de hoogste prioriteit ligt en voeren we het gesprek over het veranderpotentieel van de teams. Daarna gaan we aan de slag om de items op de verbeter backlog op te pakken.

 

Naar het overzicht

Ron Rouhof | Directeur
ron@qualityaccelerators.nl
06 - 50 60 76 91

Alain Bultink | Managing Director
alain@deagiletesters.nl
06 - 15 36 10 77