Product Owner Next Level

Meer toegevoegde waarde als Product Owner

Uw klanten willen steeds betere Producten en die willen ze ook steeds sneller. Software speelt daarin vaak een cruciale rol. Het verbeteren en versnellen van de software development life cycle alleen kan wanneer mens, proces en techniek in balans en verbonden zijn. Succesvolle teams weten deze balans optimaal te benutten. Het is voor Product Owners belangrijk om deze driehoek goed te begrijpen en hoe dit bijdraagt aan het versnellen van waarde creatie. Kennis en kunde hierover is van essentieel belang voor Product Owners.

In de training Product Owner Next Level werken we met cases en uitleg van moderne theorieën uit o.a. Accelerate en Team Topologies. We besteden we veel aandacht aan waarde creatie door de Product Owner. In deze training zetten we Product Owners bij elkaar: het delen van ervaringen en inzichten is een waardevolle aanvulling op de training. Na deze training ga je naar huis met waardevolle kennis over hoe je agile teams kunt versnellen en een persoonlijk verbeterplan! 

Is deze training iets voor jou?

Agile en Scrum zijn mainstream. Inspringen op veranderende eisen en nauwe samenwerking met de klant is cruciaal. Zo kunt jij je Productontwikkeling op een snelle en wendbare manier doen. De voordelen zijn: snelle feedback, kortere time-to-market, lagere kosten en gefocust opleveren van werkende en geteste Producten. Toch kan het teams en de organisatie het lastig vinden om dit te implementeren zonder dat dit ten koste gaat van een klantwaardig kwalitatief product. Vragen die wij veel horen, zijn:

 • Wat is nu precies de positie van de Product Owner?
 • Hoe ziet het speelveld eruit en welke rol heeft de Product Owner?
 • Hoe kunnen wij toch versnellen, ook al hebben we het gevoel dat we de maximale snelheid hebben bereikt?
 • Procesoptimalisatie (Operational Excellence) heeft niet de gewenste kwaliteit gebracht. En nu?
 • Hoe voorkomen we ontevreden klanten en problemen in Productie?
 • Hoe krijgen we op elk moment inzicht in de status van ons Product?

 Herkent u deze vragen? Dan is het tijd voor Product Owner Next Level.

De Product Owner Next Level training

Met de Product Owner Next Level training bieden we een opleidings- en coachingtraject, gekoppeld aan intensieve begeleiding vanuit ingebrachte cases. In deze training wordt het geleerde direct toegepast op de dagelijkse praktijk. Met ons programma nemen we je mee naar een volgend niveau. We leren je hoe je de rol nog beter kan invullen in de dagelijkse praktijk. Dit altijd vanuit de 3 invalshoeken: team, klant en bedrijf/organisatie.

De focus zal liggen op de 6 rollen van een Product Owner Next Level:

 • Klantvertegenwoordiger: begrijpen van problemen, uitdagingen en potentiële kansen van de klant
 • Visionair: communiceert de visie, toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden op een manier die gemeenschappelijk begrip bevordert
 • Verkenner: experimenteren gericht op innovatie, het testen van hypotheses en het valideren van potentiële waarde om productinnovatie te stimuleren
 • Beïnvloeder: communiceren met en beïnvloeden van belanghebbenden, klanten en het Scrum Team om te handelen met een gemeenschappelijk doel
 • Samenwerker: op zoek naar input, ideeën en feedback van anderen
 • Beslisser: creëren van maximale impact door het maken van duidelijke keuzes en beslissingen

Een Product Owner Next Level heeft kennis van veel onderdelen zoals de 6 rollen, Maar dat is niet alles: ook Patterns & anti-patterns​, zelflerende organisatie​, DevOps cultuur, team dynamiek, visieontwikkeling, prioriteiten stellen​ en roadmaps zijn belangrijk. Hier zullen wordt aandacht aan besteed door vragen te stellen als​:

 • Hoe kun je zelfsturing en zelflerende organisaties bevorderen?
 • Hoe presteer je optimaal in verschillende contexten zoals Scrum, LeSS of SAFe?
 • Hoe kun je werken met alle aanwezige capabilities en hoe kun je schakelen in verschillende ways of working?
 • Wat is Backlog management in de breedste zin van het woord?
 • Werken met thema’s: wat is de specifieke focus voor dit traject?
 • Hoe effectief omgaan met risk & compliance?
 • Hoe kun je stakeholder management goed inrichten?
 • Hoe kun je effectieve user stories verkrijgen door roadmaps?
 • Hoe kun je het team in een stand krijgen dat ze voortdurend verbeteren en versnellen?

In de training gaan wel elke keer ervan uit dat een PO Next level vraagstukken vanuit minimaal 3 posities bekijkt:

 • Klant
 • Team
 • Organisatie

 

Opleiding en coaching in 6 delen:

Basis van het programma is een 3-daagse training met 2 webinars en een terugkomdag. Totale doorlooptijd is 6 maanden.

Tussen de trainingsdagen vallen in de eerste maand met elke keer een week tussen de dagen. Dit om u de kans te geven het geleerde direct in de praktijk te brengen. Vervolgens is er elke 2 maanden een webinar om je vragen te beantwoorden en je verder te coachen op de situaties die je in de praktijk tegenkomt. We sluiten de training na 6 maanden af met een op de terugkomdag. Hier beoordelen trainers én deelnemers de portfolio’s van de persoonlijke opdracht. Hier komen theorie en praktijk bij elkaar en optimaliseert jij je persoonlijke verbeterplan. Wanneer trainers en collega deelnemers het gevoel hebben dat jij als deelnemer congruent de titel PO-Next level verdient, wordt het certificaat uitgereikt.  

Het programma

Dag 1: Werken aan een case als PO Next Level

 • Kennismaken en leerdoelen
 • Wat is een PO en wat is een PO Next Level?
 • De 6 rollen van een Product Owner Next Level
 • Zelfsturende en zelflerende organisatie
 • Wat is DevOps
 • Prioriteren nieuwe features

Dag 2: Werken aan eigen ingebrachte cases vanuit je eigen werkveld

 • Wat zijn de Do’s en Dont’s
 • Niet verschuilen
 • Werken met aanwezige capabilities
 • Verschillende ways of working
 • Backlog management

Dag 3: Werken aan een fictief eigen op te starten bedrijf

 • Visieontwikkeling
 • Prioriteiten stellen
 • Risk & compliance
 • Effectieve user stories
 • Backlog management – deel 2
 • Teams challengen
 • Dicht op het team opereren.

Stap 4: Terugkomdag: ervaring uitwisselen en feedback op behaalde resultaten

 • Persoonlijke resultaten bespreken
 • Presentatie persoonlijke portfolio’s
 • Uitreiken certificaten
 • Evaluatie

 

Praktische informatie

Voorkennis

Als voorkennis gaan we ervanuit dat de deelnemers een PSPO-1 training gevolgd hebben en al enige ervaring hebben als Product Owner (6 maanden)

Kosten

De training, inclusief webinars en terugkom dag kost: €2795 excl BTW.

Cursusdata

Volgt zsm

 

Inschrijfformulier

 

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

Naar het overzicht

Ron Rouhof | Directeur
ron@qualityaccelerators.nl
06 - 50 60 76 91

Alain Bultink | Managing Director
alain@deagiletesters.nl
06 - 15 36 10 77